***********PUPPIES PLANNED AUTUMN 2021 **********

 

FOR THE ENGLISH VERSION SCROLL DOWN

Mocht u  belangstelling hebben in een pup van ons
 neem dan gerust contact op. 
U bent altijd van harte welkom

Tel 043 451 14 47 of 06 51 537 772


 

Gezondheid en karakter van zowel de ouderdieren als de pups staan bij ons voorop.

De ouderdieren dienen dan ook CLAD en MO vrij te zijn en worden verder onderzocht op
HD en DNA getest op PRA rcd-1 PRA rcd-4 en CLAD. Verder hebben alle ouderdieren een DNA-Profiel, zodat de aangegeven ouders ook daadwerkelijk de ouders zijn.

Wij streven ernaar om een gezonde. lieve, aanhankelijke Ierse Setter pup te fokken.
Een Ierse setter is een levend wezen en die kunnen belast zijn met erfelijke aandoeningen.
Wij kunnen nooit 100% garanderen, dat een Ierse Setter pup, zijn verdere leven gezond blijft.
Net als bij ons mensen kunnen zich alle mogelijke ziektes voordoen, die je als fokker niet kunt voorzien en voorkomen.

Wij proberen er alles aan te doen, om ons ras zo gezond mogelijk te krijgen en te houden.

Wij fokken altijd volgens het VerenigingsFokReglement van de Ierse Setter Club dit is wederom  goedgekeurd door de Raad van Beheer.

Pups worden bij ons in de woonkamer geboren en getogen tot de leeftijd van minimaal 8 weken, eerder mogen zij de moeder niet verlaten. Doordat ze 8 weken bij ons in de woonkamer verblijven en niet naar een kennel of tuinhuisje buitenshuis verhuizen, zijn ze zeer sociaal opgevoed en bijna zindelijk als ze ons huis verlaten.

Ze worden  ingeent, diverse keren ontwormd, gechipt, krijgen een officiele stamboom van de Raad van Beheer, een DNA-profiel van de Raad van Beheer, een Europees paspoort, een gezondheidsverklaring van de dierenarts en heel heel veel liefde en aandacht.

Ook na het verlaten van ons huis blijven wij onze pups nauwlettend volgen en staan wij U met raad en daad terzijde.

Hebben wij Uw interesse gewekt voor dit prachtige Ierse Ras met zijn Eigenzinnige en o zo Prachtige Karakter, dan aarzel niet en neem gerust contact met ons op, wij verheugen ons over elk bezoek en iedereen is van harte welkom.

Om nog meer informatie te krijgen over de Ierse Setter en zijn aandoeningen kunt u de website raadplegen van de LICG.
Ook op de Site van de Ierse Setter Club en bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied
staat vermeld waaraan ouderdieren dienen te voldoen voordat we er mee mogen fokken.

De Ierse Setter Club is overigens de enige door de Raad van Beheer erkende rasvereniging.
Dus laat u niet misleiden door de Rode Ierse Setter Club, dit is geen erkende rasvereniging.


 
if you are interested in one of our puppies,
please contact us.

Tel +31 (0)43 451 14 47 or +31 (0)6 51 537 772

Healthy and character of both the parents and the puppies are our priorities. With a word a fine fellow for lifetime.

The parents should be CLAD and MO  Free and are further tested for HD  and DNA tested for CLAD, PRA rcd-4 and PRA rcd-1.

We aim to provide a healthy, sweet, affectionate Irish Setter puppy to breed.
An Irish Setter is a living being and which can charge with inherited disorders.
We can never be 100 % guarantee, that an Irish Setter Puppy, his live remains healthy.
As with us humans can have all possible diseases occur, which you as breeder cann't  features and occurrence.
We try to do everything to our breed to get as healthy as possible and keep it so.

Pups are born in our living and raised until the age of 8 weeks, rather they may not leave the mother.
Because they are 8 weeks with us in the living room and not to a kennel outdoor moving, they are very socialised and almost potty trained if they leave our house.

They are  vaccinated, several times treated against worms. chipped get an official Pedigree from the Raad van Beheer, a DNA profile, a health certificate from the vet and quite a lot of love and attention from us.

Also after leaving our house we continue our puppies closely and support you with advice and support.

Have we sparked your interest for this beautiful Irish breed with it's quirky and oh so beautiful character, then please feel free to contact us.
We looking forward to each visit and everyone is WELCOME.

To get even more information abuot the Irish Setter and its disorders you can consult the website of the LICG. Also the site of the Irish Setter Club and the website of the Raad van Beheer, is indicated  to which parents must comply with before we are allowed to breed.